Preventie Lichthinder vzw

Verlichting Vlaamse Gewestwegen

Het Vlaaams Agentschap Wegen en verkeer maakte in de verkeerscommissie de eerste evaluatie bekend van het doven van de verlichting langs de autosnelwegen. Daaruit blijkt dat er zeker geen invloed was op de verkeersveiligheid. Je kan hier meer lezen over deze evaluatie.

Ook stelde het agentschap dat er bijna een studie wordt afgerond waaruit blijkt dat ook bij nieuwe gewestwegen het niet de regel moet zijn om meteen ook verlichting te plaatsen. Preventie Lichthinder vzw heeft een persbericht gemaakt met hun visie hierover die je hier kan downloaden.


Zoals elk jaar wordt er een Europees Symposium ter bescherming van de Nachtelijke Sterrenhemel (in het Engels "European Symposium for the protection of the Night Sky") georganiseerd. Dit jaar reeds voor de dertiende keer. In 2005 vond dit Symposium plaats in België (Genk) en werd het georganiseerd door de Werkgroep Lichthinder van de VVS en Preventie Lichthinder vzw. De volgende jaren vond het symposium plaats in Groot Brittannië (2006), Slovenië (2007), Oostenrijk (2008), Noord-Ierland (2009), Hongarije (2010), Duitsland (2011) en Polen (2012). Het symposium is een ideale gelegenheid om heel wat op te steken over diverse nieuwe verlichtingstechnieken, onderzoeken naar gevolgen van lichthinder voor milieu, mens en dier, evenals voor de sterrenhemel, meettechnieken, technieken om iets aan lichthinder te doen en wetgeving over lichthinder. Het is een bijeenkomst van zowel mensen uit organisaties die rond lichthinder werken, wetenschappers, verlichtingsdeskundigen uit de industrie en politici. Zowat alles wat te maken heeft met lichthinder in heel Europa dus.

Dit jaar gaat het symposium door in de noord Spaanse stad Pamplona, gekend van de stierenlopen tijdens de San Fermin feesten in juli. Het zal plaatsvinden in het planetarium daar van vrijdag 13 september tot zaterdag 14 september 2013.

Preventie Lichthinder vzw vindt dit symposium een belangrijke meerwaarde voor al zijn leden en voor iedereen die meer wil weten over lichthinder. Preventie Lichthinder vzw organiseert ook dit jaar een gezamenlijke reis naar dit symposium voor haar leden. Meer weten over dit symposium en ons aanbod om deel te nemen? Je vindt alle info hier terug. Er is ook de mogelijkheid om daarna nog gaan waar te nemen in een donkerte gebied in Frankrijk.


Evaluatie van het lichtplan Gent

Gent investeerde de voorbije jaren flink in een lichtplan voor het Gentse stadscentrum. Het ontwerp van Roland Jéol wordt geprezen en is een lust voor het oog, daar is ongeveer iedereen het over eens. De meningen beginnen te verschillen wanneer het gaat over de uitwerking van het oorspronkelijke ontwerp. Tijd voor een analyse naar aanleiding van de Nacht van de Duisternis.

Journalist Dominique Dierick evalueerde het lichtplan en schreef zijn conlusies in het artikkel dat je hier kan downloaden.


Memorandum gemeenteraadsverkiezingen 2012

Lichthinder en lichtvervuiling is een milieuproblematiek die momenteel nog erg miskent wordt. Daar verlichting vooral een bevoegdheid is waar gemeentebesturen het verschil in kunnen maken zou het ook logisch zijn dat bij het sluiten van bestuurakkoorden ook hiermee rekening wordt gehouden. In dit memorandum wenst Preventie Lichthinder vzw enerzijds kort de problematiek van lichthinder te schetsen, anderzijds gemeenten een aantal voorstellen te doen hoe ze de lichtvervuiling bij hun kunnen aanpakken en terzelfder tijd ook hun energiefactuur kunnen beperken, zorg dragen voor het milieu en de gezondheid van mensen. Voorstellen die reeds getoetst zijn in diverse gemeenten in Vlaanderen.

Download het memorandum hier.


Zoals elk jaar wordt er een Europees Symposium ter bescherming van de Nachtelijke Sterrenhemel (in het Engels "European Symposium for the protection of the Night Sky") georganiseerd. Dit jaar reeds voor de twaalfde keer. In 2005 vond dit Symposium plaats in België (Genk) en werd het georganiseerd door de Werkgroep Lichthinder van de VVS en Preventie Lichthinder vzw. De volgende jaren vond het symposium plaats in Groot Brittanië (2006), Slovenië (2007), Oostenrijk (2008), Noord-Ierland (2009), Hongarije (2010) en Duitsland (2011). Het symposium is een ideale gelegenheid om heel wat op te steken over diverse nieuwe verlichtingstechnieken, onderzoeken naar gevolgen van lichthinder voor milieu, mens en dier, evenals voor de sterrenhemel, meettechnieken, technieken om iets aan lichthinder te doen en wetgeving omtrent lichthinder. Het is een bijeenkomst van zowel mensen uit organisaties die rond lichthinder werken, wetenschappers, verlichtingsdeskundigen uit de industrie en politici. Zowat alles wat te maken heeft met lichthinder in heel Europa dus.

Preventie Lichthinder vzw vindt dit symposium een belangrijke meerwaarde voor al zijn leden en voor iedereen die meer wil weten over lichthinder. Preventie Lichthinder vzw organiseert ook dit jaar een gezamenlijke reis naar dit symposium voor haar leden.


Voordracht "Hoe kan Europa helpen bij het bestrijden van lichthinder?" door Bart Staes
zaterdag 14 april 2012, 15.30u

Na het formele gedeelte van de algemene vergadering van Preventie Lichthinder vzw op zaterdag 14 april 2012 zal Europarlementslid Bart Staes (Groen) ons gedurende een uur (van 15.30u tot 16.30u) informeren over "Hoe kan Europa helpen bij het bestrijden van lichthinder?". Bart Staes heeft in het Europees Parlement al vaker geïnterpelleerd in verband met de problematiek van lichthinder en energiebesparing. In de presentatie zal hij ingaan op de tendensen binnen de Europese regelgeving, hoe wij dat kunnen gebruiken om federale, Vlaamse en lokale overheden over de streep te trekken en hoe wij meer druk kunnen zetten om de doelstellingen te bereiken.

Dit deel van de Algemene Vergadering staat ook open voor niet-leden. Afspraak op zaterdag 14 april 2012 om 15.30u in het EcoHuis Antwerpen, Turnhoutsebaan 139, 2140 Borgerhout. De voordracht vindt plaats op de tweede verdieping in de zaal Ideum Bis.

Preventie Lichthinder vzw

Een vereniging ter bestrijding en voorkoming van lichthinder en lichtvervuiling!

Preventie Lichthinder vzw staat gemeenten, bedrijven, ... bij, bij het oplossen van verlichtingsproblemen. Zowel daar waar nieuwe verlichting geplaatst moet worden, of waar een oude installatie hinder veroorzaakt, kan Preventie Lichthinder u van dienst zijn.

Ook biedt de vereniging haar ervaring en kennis aan om verlichtingsprojecten te evalueren, of oplossingen te formuleren voor bestaande problemen. Vanuit de Werkgroep Lichthinder hebben de leden van Preventie Lichthinder vzw al heel wat ervaring opgedaan, en een stevige reputatie opgebouwd. De goede samenwerking met belangrijke verlichtingsproducenten kan hier alleen maar een bewijs van zijn.

Alle informatie vind je verder op deze website of in onze folder.

Wordt nu lid en steun onze vereniging. Voor slechts 15 EURO per jaar ben je lid. Je kan 35% korting krijgen voor een gecombineerd lidmaatschap met de International Darksky Association (IDA) (40 EURO i.p.v. 15 EURO + 50 US$). Alle info over lid worden vind je hier.


Studiedag Lichthinder effecten en oplossingen

28 oktober 2010 - Brussel

Het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid organiseerde in het kader van het Life III-project BatAction op 28 oktober 2010 een studiedag Lichthinder effecten en oplossingen in Brussel. Steeds meer legt overdadig lichtgebruik beslag op de nacht. Of het nu gaat om verlichting van tuinen en gebouwen of om verlichting van de openbare weg: teveel licht is hinderlijk voor mens en dier.

Na een algemene situering van het begrip lichthinder kon je enerzijds kiezen voor het technisch traject, waarbij de verlichting van de openbare ruimte concreet werd besproken en tips gegeven werden om lichthinder te beperken. Anderzijds kon je het effectentraject volgen waarbij dieper ingegaan wordt op de gevolgen van lichthinder voor fauna en flora en voor de maatschappij. Net voor het slotmoment getuigden twee gemeentes of steden over hun ervaringen en projecten rond lichthinder.

Dit informatiemoment richtte zich tot lokale besturen, ambtenaren van diverse beleidsdomeinen en –niveaus (gewest, provincies en gemeenten), licht- en vleermuisdeskundigen en andere geïnteresseerden. Preventie Lichthinder vzw werkte mee aan deze studiedag. Alle presentaties die werden gegeven vind je terug op de website van het Agentschap Natuur en Bos.


Informatie Lichthinder

Voor informatie over lichthinder en lichtvervuiling kan u steeds terecht op de website van de Werkgroep Lichthinder van de Vereniging voor Sterrenkunde vzw.

Kadervormingscursus Lichthinder - januari tot maart 2009

Lichthinder is een complex gebeuren dat niet alleen gaat over het verlies van onze sterrenhemel. Het beïnvloedt ook de gezondheid van mensen en heeft heel wat effecten op de natuur. Nochtans zijn de meeste van deze consequenties te vermijden door de juiste verlichting te gebruiken die enkel licht stuurt naar waar we het nodig hebben, wanneer we het nodig hebben en in de hoeveelheid die we nodig hebben. Voor dat laatste zijn ze een aantal technische aspecten die men in het oog moet houden. Dat kan je allemaal in detail te weten komen op een kadervormingscursus die werd uitgewerkt samen met Natuurpunt Educatie. In vier avondlessen werden al deze aspecten in detail uit de doeken gedaan. We organiseerden één cursus van vier lessen per provincie zodat de verplaatsing beperkt bleven.

Deze website wordt CO2 neutraal gehost. Meer info vind je hier:
Powered by Dreamhost - webmaster