Preventie Lichthinder vzw

Kadervormingscursus Lichthinder

Met ondermeer de jaarlijkse sensibilisatieactie “Nacht van de Duisternis” ijveren Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen en de werkgroep Lichthinder van VVS (Vereniging Voor Sterrenkunde) reeds enkele jaren voor een doelmatige aanpak van lichtverontreiniging en lichthinder. Samen met Preventie Lichthinder vzw bundelden ze hun krachten in de campagne ‘Verlichten zonder hinder’ waarbij steden en gemeenten geadviseerd werden in hun lichthinderbeleid.

Om voor de “Nacht van de Duisternis” over voldoende gidsen te beschikken die in hun gemeente kunnen worden ingezet richt Natuurpunt Educatie samen met Preventie Lichthinder vzw vijf kadervormingscursussen in (één in elke provincie). In de cursus maak je kennis met de wetgeving en het beleid rond dit thema en leer je meer over de effecten van lichthinder op mens, fauna en flora. Tijdens een praktijkles word je een aantal methodieken aangereikt om het thema op een boeiende manier voor het brede publiek te brengen. Wil je meer weten over lichthinder dan ben je op één van onderstaande cursussen welkom.

De cursus bestaat uit vier lessen. Je kan kiezen voor de volledige cursus of enkel voor de eerste twee lessen.

  • les 1: inleiding, wetgeving en beleid lichthinder
  • les 2: effecten van lichthinder op mens, milieu, fauna, flora en beleving
  • les 3: verlichtingstechniek
  • les 4: praktijkles: methodieken (lichthindertesten, gebruik
    powerpointpresentaties, ...)

De organisatie van de cursus is in handen van Natuurpunt Educatie en Preventie Lichthinder vzw en wordt financieel gesteund door de Bond Beter Leefmilieu en Tandem. De lesgevers zijn Wim Veraghtert (Natuurpunt Educatie) en diverse medewerkers van Preventie Lichthinder vzw. Deelname aan de cursus is gratis. Behalve 4 boeiende lessen ontvang je ook een syllabus met de nodige informatie.

Praktische informatie

De cursussen liepen van 6 januari tot en met 4 maart 2009. De cursus was een samenwerking tussen Preventie Lichthinder vzw en Natuurpunt Educatie en werd financieel gesteund door Tandem en de Vlaamse overheid. Inschrijven of deelnemen is dus niet meer mogelijk.

Presentaties en syllabus

De presentaties (die tijdens de 4 lessen gebruikt werden), de handouts van deze presentaties, de syllabus en twee voorbeeld presentaties die je zelf kan gebruiken (waarvan 1 automatisch loopt) zijn te downloaden op onze website.

Powered by Dreamhost - webmaster