Preventie Lichthinder vzw

Realisaties

Hier kan u de resultaten van een selectie uit afgeronde projecten bekijken. Enkel projecten waarbij de opdrachtgever toestemming geeft om het eindrapport publiek toegankelijk te maken worden hier opgenomen. Voorlopig kunnen enkel het eindrapport van het project Oudlandpolder en het eindrapport van de audit in de gemeente Putte hier bekeken worden. We hopen hier spoedig meer realisaties te kunnen voorstellen.

Project Oudlandpolder

Dit project gebeurde in het kader van het DULOMI-project 'Lokale besturen verlichten zonder hinder' in opdracht van het provinciebestuur van West-Vlaanderen. Het provinciebestuur van West-Vlaanderen wil een beleid ontwikkelen om van de Oudlandpolder een donkertegebied van te maken. Daarvoor was er nood aan gegevens over de bronnen en de ernst van de lichthinder. Er werd een methodiek ontwikkeld om op grotere schaal de bronnen van lichthinder te inventariseren. Het projectgebied omvat de open ruimte in de gemeenten Blankenberge, De Haan en Zuienkerke. Het studiegebied was ruimer en omvatte het gebied gelegen tussen Oostende, de haven van Zeebrugge en Brugge, begrensd door de snelweg A10, het kanaal Brugge-Zeebrugge en de kust. Het project werd uitgevoerd door Preventie Lichthinder vzw met de hulp van vrijwilligers uit lokale natuurverenigingen en lokale sterrenkundige verenigingen. Deze vrijwilligers kregen vooraf een opleiding over lichthinder en het inventariseren ervan.

Downloads:

Audit lichthinder gemeente Putte

Meer informatie over de audits vindt u op deze pagina. Het eindrapport werd op 1 oktober 2007 overgemaakt aan de gemeente Putte. Hieronder vind je links naar het volledige rapport en naar een Engelstalige poster waarin de conclusies beknopt worden weergegeven. In het rapport hieronder zijn de adresgegevens van overtredingen op Vlarem en artikel 80 van de Wegcode weggelaten vanwege de wetgeving op de bescherming van de privacy. Het gemeentebestuur heeft deze gegevens wel ontvangen.

Downloads:

Powered by Dreamhost - webmaster