Preventie Lichthinder vzw

Wie zijn we?

Preventie Lichthinder vzw is een vereniging met als doel "de bescherming van het leefmilieu in het algemeen en in het bijzonder inzake preventie van, bescherming tegen en bestrijding van lichthinder en lichtvervuiling, dit kaderend in een streven naar duurzame ontwikkeling".

Preventie Lichthinder vzw is gegroeid uit de Werkgroep Lichthinder van de VVS. Gemeenten begonnen immers meer en meer diensten te vragen aan de werkgroep, ook diensten waarvoor betaald moest worden. Bovendien wilden leden van de Werkgroep ook andere activiteiten opzetten, die niet onder de doelstellingen van de Vereniging Voor Sterrenkunde vielen. Daarom werd in overleg met het bestuur van de VVS en met de Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw besloten om een nieuwe vereniging op te richten.

Powered by Dreamhost - webmaster