Preventie Lichthinder vzw

Evaluatie projecten

Voetbalterrein SinaaïIn uw gemeente zal een nieuw sportcomplex aangelegd worden? Een bedrijf wenst uit te breiden? Een openbare weg wordt van (nieuwe) openbare verlichting voorzien?

Deze en andere ingrepen kunnen, wanneer ondoordacht met verlichting wordt omgesprongen, plots een enorme bron van lichthinder en lichtvervuiling vormen. Wilt u dit vermijden, dan kan u reeds van bij de ontwerpsfase de hulp in roepen van Preventie Lichthinder vzw.

Hoewel we zelf geen verlichtingsplannen ontwerpen, evalueren we graag voor u reeds gemaakte plannen van expertisebureaus. Objectief wordt een verslag gemaakt van de gebruikte technieken, waarna u gesteund door onze technische evaluatie nog steeds zelf de keuze kan maken, of de ontwerpers een aantal bijkomende voorwaarden kan opleggen.

Hier geldt trouwens zeer zeker de regel "beter voorkomen dan genezen". Geeft u nog voor het eerste potlood een papier raakt aan de ontwerpers de voorwaarde "lichthinder-vriendelijk" mee, dan zal u reeds sneller een goed resultaat verkrijgen. Waakzaamheid is en blijft echter de boodschap!

Projectevaluaties

Een greep uit huidige en voorbije projecten:

 • Nieuwe verlichting tennisterreinen, gemeente Edegem
 • Voetbal- en tennisterreinen, gemeente Schoten
 • Vernieuwen klemtoonverlichting oud stadhuis, stad Ninove
 • Vernieuwen klemtoonverlichting kerk, gemeente Diegem
 • Evaluatie verlichtingsplannen 3 sportvelden en bijhorende parkings, stad Gent
 • Evaluatie verlichtingsplan bedrijfsparking, UNILIN Flooring bvba
 • Evaluatie verlichtingsplannen voetbalveld en tennisveld, gemeente Kalmthout
 • Evaluatie verlichtingsplan nieuw Arteveldstadium (voetbal), stad Gent
 • Evaluatie bestaande klemtoonverlichting kerken, gemeente Tremelo
 • Evaluatie bestaande verlichting 12 sportvelden, stad Gent
 • ...

Powered by Dreamhost - webmaster