Preventie Lichthinder vzw

Infosessies

Preventie Lichthinder vzw kan op aanvraag ook infosessies houden. Er wordt een gepersonaliseerde infosessie gegeven, gericht op de doelgroep en/of de betrokken gemeente. De infosessie kan zich toespitsen op de oorzaken en gevolgen van lichthinder, wetgeving of technische aspecten ervan. Een spreker van de vereniging komt aan de hand van een powerpoint presentatie de toelichting geven. Nadien bestaat de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Prijs

Een infosessie (halve dag) kost 85,00 Euro, exclusief verplaatsingsonkosten en BTW. Deze verplaatsingsonkosten bedragen 0,40 EURO/km. Vermits we klimaatvriendelijk handelen wordt voor al onze verplaatsingen CO2-compensatie betaald aan CompenCO2. Deze CO2-compensatie is in de verplaatsingsvergoeding inbegrepen. Op alle prijzen is 21% BTW van toepassing.

De infosessie kan aangevuld worden met foto's van goede en slechte voorbeelden uit de eigen gemeente. In dat geval is de kost het dubbele omdat vooraf een extra verplaatsing ('s avonds) moet gemaakt worden om de foto's te nemen.

Benodigdheden

Wij zorgen voor de spreker en de powerpointpresentatie. U zorgt voor een scherm, beamer en PC. Indien gewenst kan U vooraf een tekst met de belangrijkste elementen uit de presentatie of de presentatie zelf digitaal krijgen zodat U een afdruk aan de ge´nteresseerden kan bezorgen.

Powered by Dreamhost - webmaster