Preventie Lichthinder vzw

Donateur worden?

Uit de statuten:

  • Art. 20: Toetreding: De toetreding van donateurs gebeurt door het jaarlijks betalen van een donatie boven op de lidmaatschapsbijdrage. De donatie kan nooit minder bedragen dan EUR 35.

In 2012 kan u donateur worden indien u minimaal EUR 40 betaalt bovenop de lidmaatschapsbijdrage van EUR 17. Let wel Preventie Lichthinder vzw heeft geen erkenning om een fiscaal attest voor deze giften af te leveren. Uw gift is bijgevolg niet fiscaal aftrekbaar, maar blijft natuurlijk welkom.

Wenst u donateur te worden, contacteer dan de vereniging via e-mail.

Powered by Dreamhost - webmaster