Preventie Lichthinder vzw

Informatienota vrijwilligers - 1 juli 2010

Ingevolgde de betreffende de rechten van vrijwilligers van 3 juli 2005 is Preventie Lichthinder vzw, net zoals elke organisatie die werkt met vrijwilligers, vanaf 1 augustus 2006 verplicht een informatienota over doelstellingen van de vereniging, verzekering van vrijwilligers, onkostenvergoeding en geheimhouding ter beschikking te stellen van de leden en vrijwilligers. U vindt de informatienota op de onderstaande link.

Powered by Dreamhost - webmaster